Przypomnijmy, że o wycinkę zabiegali sami mieszkańcy. - Wycinka drzew znajdujących się przy ul. Słonecznej jest odpowiedzią na wniosek mieszkańców tejże ulicy. Jako uzasadnienie podnoszono argumenty takie jak niszczenie chodnika, niszczenie cokołów ogrodzeń i zbiorników podziemnych na prywatnych terenach w pobliżu granicy pasa drogowego - poinformowała Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta. To także jeden z etapów przygotowań do przebudowy ul. Słonecznej. Wycinka podzieliła jednak mieszkańców Mątew i budzi niemałe kontrowersje - część z nich nie kryje w Internecie swojego oburzenia.

matwysloneczna

sloneczna2