- Inowrocław to jeden z najważniejszych na mapie Polski ośrodków sanatoryjnych, do którego w czasie sezonu przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób z całego kraju. W związku z tym zwróciłem się do ministra Waldemara Budy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o dodatkowe środki zarówno dla miejskich, jak i państwowych sanatoriów w Inowrocławiu - mówi Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy.

Dofinansowanie miałoby wynieść 50 milionów złotych. Pieniądze zostałyby wykorzystane na doposażenie sanatoriów, remonty oraz rozwinięcie bazy dla jeszcze większej liczby kuracjuszy.

- Podobną prośbę złożyłem w sprawie domów opieki w Inowrocławiu i Bydgoszczy. Zależy nam, aby pieniądze z funduszu odbudowy, które niedługo będą dzielone, zostały przekazane również na mniejsze, ale równie ważne inwestycje - dodaje poseł.

W programie Lewicy znajduje się także punkt dotyczący nowoczesnej opieki społecznej. Według założeń ma ona chronić seniorów i osoby niepełnosprawne oraz zapewnić większą liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach.

- Uważamy też, że każda osoba niepełnosprawna powinna mieć swojego asystenta, który będzie ją wspomagał i zapewniał jej bezpieczeństwo. Potrzebne są również zmiany w zakresie urlopów wytchnieniowych dla osób, które pracują z osobami niepełnosprawnymi. One powinny czuć, że państwo roztacza nad nimi parasol ochronny - dodał Krzysztof Gawkowski.