Adam Szydzik z klasy drugiej, społeczno-prawnej zajął w stawce 78 finalistów czwarte miejsce i tytuł laureata. W nagrodę zdobył indeks na wiele uczelni, a także wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Danutę Hübner. Warto dodać, iż dla Adama nie jest to pierwszy historyczny sukces w tym roku. Wcześniej zdobył tytuł laureata dziesiątego miejsca w olimpiadzie historycznej oraz tytuł finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Opiekunem zdolnego historyka jest Waldemar Wąśniewski.