Podczas giełdy będzie mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy stałej, krótkoterminowej oraz sezonowej. Przewidziane jest spotkanie z pracodawcą oraz agencją pracy tymczasowej, którzy omówią szczegółowo atrakcyjne oferty na terenie powiatu inowrocławskiego. Młodzież ucząca się oraz poszukująca pracy będzie miała możliwość spotkać się z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.

Ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID-19, na giełdę obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: (52) 307 60 89.