Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, odległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej). Dla kandydatów nie ma ograniczeń wiekowych.

- Pierwszy krok to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. O tym, co należy przygotować, dowiesz się na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl w zakładce rekrutacja. Tam znajdziesz także opisy testów, które trzeba będzie zaliczyć - informuje st. asp. Tomasz Bartecki, rzecznik prasowy KPP w Mogilnie.

Osoby zainteresowane służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej, mogą kontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Mogilnie przy ul. Rynek 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, tel. 47 75 272 04.