Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej - 83%, SP nr 4 - 71% i SP nr 16 - 70%. Średnia dla całego miasta wyniosła 65,4%, dla powiatu inowrocławskiego 64,6%, a dla województwa kujawsko-pomorskiego 62,6%.

– To duże osiągnięcie świadczące o tym, że mamy zdolnych i ambitnych uczniów, doskonałą kadrę nauczycielską i warunki dydaktyczne, pozwalające uczniom na zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy oraz zainteresowań – mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski. [MJ]