Przepisy rozporządzenia nie zmieniają dotychczasowej praktyki działania nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Wprowadzone zmiany umożliwią m.in. stosowanie nowego wzoru formularza zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego przystosowanego do elektronicznej wymiany informacji.

Zgłaszanie rozpoznania lub podejrzenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego i korekta zgłoszeń odbywa się obecnie w formie dokumentów papierowych.

Regulacja – jak uzasadnia MZ - przyczyni się do sprawnego przekazywania informacji o zaistniałych lub podejrzewanych powikłaniach poszczepiennych m.in. do właściwych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl