Nowy węzeł umożliwi mieszkańcom Markowic i pobliskich miejscowości dogodniejszy dojazd np. do Strzelna i Mogilna z wykorzystaniem obwodnicy Inowrocławia. Do tej pory musieli oni korzystać z gminnych dróg, albo jeździć objazdem przez Tupadły. Dojazd w kierunku Torunia pozostaje bez zmian.

- Jeszcze przed otwarciem 19 km obwodnicy miasta (w lipcu 2017 roku), podpisaliśmy aneks do umowy na roboty uzupełniające, które obejmowały realizację robót w miejscowości Markowice - informuje Tomasz Okoński z bydgoskiego oddziału GDDKiA.

W jutrzejszym otwarciu węzła wezmą udział m.in. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i dyrektor GDDKiA oddział w Bydgoszczy - Jarosław Gołębiewski.