Historia związana z planowaniem przebudowy ulicy Magazynowej sięga 2016 roku. Wówczas podpisane zostało porozumienie o współpracy i współdziałaniu przy realizacji inwestycji pomiędzy władzami Inowrocławia a Urzędem Marszałkowskim. Prezydent Ryszard Brejza na spotkaniu z mieszkańcami tego rejonu wstępnie zadeklarował, że przebudowa będzie kosztować około 6-8 mln zł i ma zostać ukończona do 2020 roku. Działania zostały jednak spowolnione m.in. przez procedury administracyjne związane z udostępniem gruntów należących do PKP na cele inwestycyjne.

Kolejne rozmowy

We wtorek prezydent Ryszard Brejza ponownie spotkał się w tej sprawie z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim. Podczas rozmów władze samorządowe ustaliły, że inwestycja będzie realizowana ze środków unijnych z perspektywy budżetowej 2021-2027. Inowrocław ma szansę uzyskać dofinansowanie na poziomie 85 proc. kosztów inwestycji. Koszt całego zadania ma wynieść ok. 28 milionów złotych.

W ramach prac przewiduje się wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci oświetleniowej, budowę ciągów pieszych i rowerowych. Powstanie także ok. 70 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ok. 20 miejsc postojowych dla autobusów.

- Chcielibyśmy, aby inwestycja została zrealizowana do 2022 roku. Przewidujemy, że prace mogą zostać podzielone na etapy. Roboty związane z odwodnieniem powinny rozpocząć się od Rowu Rąbińskiego, który stanowi odbiornik wód opadowych – mówi prezydent Ryszard Brejza.