Podatek od nieruchomości

Miasto podnosi podatek od nieruchomości, któremu podlegają grunty, budynki i ich części, budowle oraz ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla przykładu od 1 stycznia 2020 roku właściciele budynków mieszkalnych zapłacą 0,80 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej, a dotychczas płacili 0,67 zł, natomiast właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacą o 10 gr więcej od 1 mkw powierzchni. Tej propozycji nie poparło siedmiu radnych.

- Podwyższając ten podatek, zamykamy właścicielom drogę do inwestowania w nieruchomości, a powinno nam zależeć na tym, żeby budynki w Inowrocławiu nie odstraszały - skomentował radny Jacek Tarczewski.

- Z wielką przykrością przeczytałem treść uchwały. Na tej podstawie podwyższamy podatki dla praktycznie wszystkich budynków o prawie 20 proc. i niemalże do maksymalnej granicy, jaką ustala ministerstwo finansów. Właściciele budynków mieszkalnych będą płacić 80 gr za mkw, a maksymalna stawka to 81 gr. Nie możemy się na to zgodzić - mówił z kolei Marcin Wroński.

Urząd Miasta przwewiduje, że podwyższenie stawki podatku od nieruchomości wpłynie na zwiększenie dochodów budżetu miasta 2020 r. o ponad 3 mln zł.

- Podatek od nieruchomości to jeden z głównych dochodów własnych miasta. Jest też źródłem rekompensaty dla budżetu w związku ze zmianą w prawie podatkowym (m.in. obniżenie stawki podatku PIT czy wprowadzenie ulgi dla młodych miasto - przyp. red.), wzrostem cen energii i podnieniem płacy minimalnej, przez które budżet straci ponad 21 mln zł. Jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia tego rozwiązania - argumentowała Grażyna Filipiak, skarbnik Urzędu Miasta.

Podatek od środków transportu

Od przyszłego roku więcej zapłacą właściciele pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, ciągników siodłowych lub balastowych, przyczep, naczep i autobusów. Dotychczasowe stawki podatku od środków transportowych obowiązywały w Inowrocławiu od stycznia 2017 r. Większe podatki z tego tytułu mają wpłynąć na zwiększenie dochodów budżetu miasta w 2020 r. o kwotę około 164 tys. zł.

Podatek rolny

Rada Miasta uchwaliła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z nowymi przepisami cenę obniżono z kwoty 58,46 zł do kwoty 40,00 zł. Taka cena obowiązuje też w niektorych sąsiednich gminach. Za uchwałą zagłosowali wszyscy radni. Urząd miasta przewiduje, że przyszłoroczne wpływy z tego tytułu wyniosą 140 tys. zł.

Opłata uzdrowiskowa

Miasto ustaliło nową stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w Inowrocławiu w wysokości 4,45 zł. Do tej pory było to 4,20 zł. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska.

- Podniesienie tej kwoty jest wskazane, bo jej wysokość ma wpływ na dotację z budżetu państwa. Im więcej zbierzemy pieniędzy, tym większa będzie dotacja - skomentował radny Maciej Basiński.