W poniższym zestawieniu, przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu znajdują się szkoły jazdy i wyniki uzyskane przez ich uczniów z egzaminów teoretycznych i praktycznych.

zdaw1

zdaw2

zdaw3