Uczestniczki biorą udział w konkursach ekologicznych w ramach festynu harcerskiego, namalują zaprojektowany przez Jarosława Wojtasińskiego minimural na Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR w Mątwach oraz zakopią kapsułę czasu, o której otwarcie poproszeni zostaną potomni w 2118 roku w 200. rocznicę zrzucenia zaborczego jarzma. Impreza zakończy się się "Ogniskiem niepodległości" rozpalonym na Noteci w pobliżu przystani o godzinie 18.00.