- Informuję, iż wprowadzenie dodatkowych opłat za wstęp na teren tężni nie było ujęte w założeniach projektu „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”, na który Miasto otrzymało 85% dofinansowania unijnego - napisała Ewa Witkowska, zastępca prezydenta Inowrocławia.

To oznacza, że tężnia pozostanie bezpłatna dla wszystkich odwiedzających. W naszej sondzie umieszczonej w artykule z 7 stycznia zagłosowało blisko 500 internautów. 26% popierało pomysł wprowadzenia opłat dla turystów, a 74% było przeciw.