#list#Prezydent Inowrocławia zamiast szukać przyczyn zalewania Inowrocławia podczas nawalnych deszczy poza miastem, powinien w pierwszej kolejności wyjaśnić, dlaczego nie podejmuje działań, które leżą w jego kompetencjach i na jego terenie? Stan Rowu Marulewskiego poza Inowrocławiem jest tragiczny od wielu lat. Wielokrotnie były podejmowane próby nawiązania współpracy z Gminą Inowrocław w tym zakresie, zawsze bezskutecznie. Właśnie dlatego należy dążyć do retencjonowania wody na terenie Inowrocławia.

To Prezydent Ryszard Brejza ma w swoim biurku gotowe rozwiązania mogące łagodzić skutki nawalnych deszczy. Od kilku lat Miasto ma przygotowany projekt poszerzenia Rowu Marulewskiego na terenie Inowrocławia w taki sposób, aby mógł przyjąć więcej wody podczas ulew, a tym samym uchronić cześć miasta przed zalaniem. Od kilku lat Miasto ma opracowany plan zagospodarowania wód opadowych – opracowanie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, z którego wynika jakie działania należy podjąć, aby retencjonować wodę w Inowrocławiu, tak, żeby jak najmniej wody opadowej trafiało do kanalizacji deszczowej i dalej do rowów poza miastem. Wskazanych w tym opracowaniu jest wiele miejsc, które można wykorzystać jako potencjalne zbiorniki retencyjne, np. istniejące stawy.

Za absurdalne należy uznać sytuacje, które zdarzały się w latach poprzednich, iż ze względu na upały i małe opady deszczu trzeba było dolewać wody do stawów w Solankach, a dwa dni później podczas ulewy, oddalone o kilkaset metrów ulice Narutowicza i Wilkońskiego wraz z piwnicami budynków były zalane wodą. Panie Prezydencie, rozwiązania są Panu znane. Tylko zamiast wydawać miliony na wątpliwą promocję Miasta, powinno się te pieniądze przeznaczyć na realizację zadań naprawdę potrzebnych mieszkańcom.

Ireneusz Stachowiak#end#

#list#W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami niezwykle uciążliwych zjawisk pogodowych, a notowane w całej Europie upały nie mają precedensu. Jest to zapewne wynik zmian klimatycznych, na których skutki nie jest przygotowane żadne państwo, a zatem i żadne miasto. Jednym z elementów takiej aury są gwałtowne opady deszczu. Władze samorządowe Inowrocławia, konsekwentnie od 2002 r. planując oraz przeprowadzając inwestycje infrastrukturalne, uwzględniają przy budowie ulic kanalizację deszczową, której celem jest optymalne zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz budynków mieszkalnych. Wszystkie te działania, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, podlegają nadzorowi Zastępcy Prezydenta Miasta, którym w latach 2006-2016 był Pan Ireneusz Stachowiak.

Opracowanie, wskazane wypowiedzi byłego Zastępcy Prezydenta Miasta, które miałoby stanowić remedium na incydentalne dokuczliwe opady, ma charakter studialny. Jego pełna realizacja wymaga wielkich nakładów finansowych i wsparcia zewnętrznego ze strony różnych organizacji. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjmujemy fakt dostrzeżenia przez Pana Ireneusza Stachowiaka konieczności zrealizowania zapisów planu zagospodarowania wód opadowych, licząc iż kierowana obecnie przez niego instytucja dysponująca dużymi środkami – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skupi się na zapewnieniu samorządom, w tym Miastu Inowrocław, środków finansowych niezbędnych do zrealizowania tak kosztownych inwestycji.

Dodatkowo informuję, że rozwiązania mające łagodzić skutki ulewnych deszczy zawsze znajdowały się w biurku zastępcy, który za te sprawy odpowiada. Nie wiemy w jaki sposób były zastępca posiadł informacje, co znajduje się w biurku prezydenta. Miasto Inowrocław ma nie tylko od kilku, ale od kilkunastu lat projekt renowacji Rowu Marulewskiego i - mało tego - ten projekt, uznany przez Prezydenta Ryszarda Brejzę za priorytetowy, został już w pełni zrealizowany. Wspólnie z Wójtem gminy powołaliśmy także zespół, który ma pomóc w kontynuacji tych prac na terenie gminy wiejskiej – do Jeziora Szarlej (Małe Gopło).
Do stawu w Solankach już odprowadzamy wodę opadową ze stadionu (kiedyś, jak Państwo pamiętacie, po ulewnych deszczach zalewanego), a w najbliższym czasie będziemy rozbudowywali ten system o kolejne obszary w rejonie Parku. Szkoda, że były Zastępca Prezydenta zapomniał o tym, iż to właśnie Prezydent Ryszard Brejza wielokrotnie zwracał jemu uwagę na konieczność podejmowania działań w zakresie wykorzystywania zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych.

Magdalena Klimek
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Inowrocławia#end#