Podczas piątkowej sesji radni wystosowali w tej sprawie - za pośrednictwem starosty - interpelację do prezydenta miasta. Zawiadomili też Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Całym grzechem takiego sposobu prowadzenia remontu jest zgoda prezydenta na zdjęcie wierzchniej warstwy chodnika i następnie nawiezienie kolejnej warstwy i układanie kostki. W ten sposób nowa powierzchnia przekracza poziom izolacji poziomej tych budynków. Nie jest również zakładana żadna inna izolacja, która mogłaby kompensować taki styl remontu. Tak wykonywany remont, który trochę tylko jest tańszy od prawidłowo wykonywanego powoduje szkody w majątku naszych mieszkańców, a pan prezydent naraża budżet miasta na odszkodowania - komentuje Jacek Olech, radny powiatowy.

Do tematu wrócimy, gdy tylko poznamy opinię Urzędu Miasta w tej sprawie. [MP]