- Być dzisiaj strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu Państwowa Straż Pożarna to dziś wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Zadań stawianych przed strażakami nie ubywa, obecnie funkcjonariusze straży pożarnej mają również za zadanie prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej – mówił st. bryg. mgr inż. Andrzej Stachowicz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W uroczystości wzięli udział strażacy, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, młodzież szkolna, komendant wojewódzki PSP, wojewoda kujawsko-pomorski oraz zaproszeni goście. Uroczystość była okazją do wręczenia awansów, nagród i odznaczeń.

– Strażacy, służba w szeregach naszej formacji wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń, doskonały funkcjonariusz cechuje się nie tylko idealnym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Wymaga się od nas odwagi, chęci niesienia pomocy poszkodowanym i gotowości do narażenia własnego zdrowia i życia w razie konieczności. Ważne stają się opanowanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi, zdolność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję wam za codzienny trud, za zaangażowanie i sumienność w realizacji zadań służbowych. Wyrażam nadzieję, że wasz wysiłek znajdzie uznanie i pozwoli cieszyć się zaufaniem społeczeństwa. W bieżącym roku będziemy kontynuować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli i zapewnienia skutecznej ochrony ludności i ratownictwa poprzez: doskonalenie krajowego systemu ratowniczego oraz usprawnianie organizacji działań ratowniczych, sukcesywne zakupy nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej – mówił komendant Andrzej Stachowicz.
#okno#W roku 2017 nastąpił wzrost ilości zdarzeń w stosunku do roku 2016 o 2%. Jednostki straży pożarnej wyjeżdżały w ubiegłym roku do 1641 akcji, a w 2016 do 1614. W 2017 roku w stosunku do 2016 roku odnotowano 23% spadek ilości pożarów – z 545 do 419 zdarzeń. Z kolei w przypadku miejscowych zagrożeń nastąpił 15% wzrost z 964 do 1107 zdarzeń. Zaobserwowano również większą liczbę alarmów fałszywych o 10% - 105 w roku 2016 – 115 w roku 2017.#end#
Straż pożarna z budżetu państwa w ramach rządowego programu modernizacji policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i biura ochrony rządu w latach 2017-2020 otrzyma znaczne środku finansowe. Będzie to kwota ponad 1 mld 700 mln zł z czego 501 mln zł trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej. Środki te pozwolą na wybudowanie nowych strażnic, zakup niezbędnego sprzętu oraz zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Najważniejsze realizacje w Inowrocławiu: w 2017 roku zakupiono 11 kompletów sprzętu ochrony układu oddechowego, 4 komplety ubrań gazoszczelnych, pompy Tohatsu, 5 pomp zanurzeniowych, przyczepę lekką-uniwersalną, dwie pilarki, 12 latarek, serwer, neutralizatory.

Podczas uroczystości oficjalnie przekazano nowy wóz strażacki marki Volvo.

- Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony standardowo w zbiornik wody - tutaj w tym przypadku jest 3 000 litrów oraz w autopompę. Dodatkowo samochód ten posiada innowacyjny system, który różni się o tyle od tradycyjnego systemu gaszenia, że tutaj piana jest sprężana kompresorem i ta piana posiada znacznie lepsze właściwości gaśnicze od tradycyjnej piany. Samochód jest wyposażony w 250 kg środka gaśniczego w postaci proszku, bo jak wiadomo wszędzie tam, gdzie nie można gasić wodą, a proszkiem, taki samochód jest jak najbardziej wskazany. W naszym regionie mamy parę zakładów zwiększonego ryzyka, gdzie pożarów gasić wodą się nie powinno – wyjaśnia aspirant Marcin Brykała. - Jest to samochód miejski, który tutaj w tych warunkach będzie z pewnością sprawniejszy, mobilniejszy. Auto, które do tej pory posiadaliśmy było autem uterenowionym. Przez to posunięcie będziemy mieli możliwość lepszego działania zarówno w terenie jak i w mieście – dodaje.

Do końca roku komenda ma się też wzbogacić o kolejne dwa pojazdy – będą to ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym. [AJ, MJ]

#list#Awansowani:
1. do stopnia st. bryg. - bryg. Tomasz Kruczyński,
2. do stopnia kpt. - mł. kpt. Michał Habicht,
3. do stopnia kpt. - mł. kpt. Jarosław Skotnicki,
4. do stopnia mł. kpt. - ogn. Dawid Konieczka
5. do stopnia asp. sztab. - st. asp. Szymon Osiński,
6. do stopnia asp. - mł. asp. Łukasz Pomianowski,
7. do stopnia st. ogn. - ogn. Mariusz Wiśniewski, Michał Szarowski, Piotr Twardowski, Tomasz Zawadzki,
8. do stopnia mł. ogn. - st. sekc. Zbigniew Procek, Krzysztof Kozłowski,
9. do stopnia st. sekc. - sekc. Sławomir Jankowski, Michał Szkudłabski.
10. do stopnia st. str. - str. Piotr Piekarczyk, Tomasz Szutarski, Przemysław Żywocki.

Odznaczeni:
Odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej": srebrną - st. ogn. Dariusz Nowak, brązową - st. ogn. Wiesław Zachwieja.

Wyróżnieni:
Za wzorową postawę i wybitne osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem Komendanta Głównego - st. asp. Roberta Osińskiego.

Za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało złoty medal "za zasługi dla pożarnictwa" Tadeuszowi Majewskiemu, staroście inowrocławskiemu.#end#