80. rocznica upamiętnienia rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę