Warta 1,5 miliona złotych inwestycja została sfinansowana ze środków marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Nowoczesne wyposażenie tego oddziału, który będzie leczył również chorych na koronawirusa, rząd wsparł kwotą 441 tys. zł.

wojewoda

Gruntowny remont oddziału obejmował m.in. wymianę instalacji, w tym wentylacji, klimatyzacji i systemu dostarczania gazów medycznych, wymianę stolarki drzwiowej i położenie nowych posadzek. Dzięki środkom pakietu antykryzysowego placówka zakupiła również urządzenie do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń, a wcześniej specjalistyczny ambulans wyposażony w aparaturę intensywnej terapii oraz respirator transportowy. Łączna wartość wsparcia przekracza 2 miliony złotych.

1

- Szpital w Mogilnie to dobry przykład tego, jak działa segment medyczny naszego pakietu antykryzysowego, obejmujący wsparciem wszystkie publiczne lecznice regionu, w tym szpitale powiatowe - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

- Bardzo się cieszę, że w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie został rozbudowany oddział covidowy - W wyniku porozumienia z Panem starostą i dyrekcją szpitala wsparliśmy wyposażenie tego oddziału. Bardzo dziękuję Panu ministrowi Łukaszowi Schreiberowi za pomoc w procedowaniu tego wniosku. Dzięki niemu udało się te środki pozyskać - mówił podczas otwarcia wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

0

Mogileńska placówka jest jedną z tych, które konsekwentnie korzystają ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). W ubiegłym roku zakończyła się warta 18 milionów złotych rozbudowa placówki, w ramach której powstało m.in. nowe skrzydło kompleksu szpitalnego. Obecnie prowadzone są tu trzy finansowane w ramach RPO przedsięwzięcia inwestycyjne: termomodernizacja budynku filii w Strzelnie i rozbudowa tamtejszego kompleksu pod potrzeby przyszłego zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz termomodernizacja budynku przychodni dziecięcej w Mogilnie. Wcześniej, także dzięki RPO, szpital wzbogacił się o gastroskop i kolonoskop oraz automatyczną stację do mycia i dezynfekcji tych urządzeń. Łączna wartość wszystkich tych projektów przekracza 31 milionów złotych.

2