Pierwszy przetarg na 3,5-kilometrowy odcinek rozstrzygnięto w pierwszej połowie czerwca. Zamówienie podzielone na dwa etapy wygrała firma Colas Polska oferując łączną kwotę 3,4 mln złotych. Zamawiający na to zadanie zamierzał przeznaczyć 8 mln złotych.

Dziś poznaliśmy wyniki drugiego przetargu na niespełna 2-kilometrowy odcinek. Postępowanie wygrało PRD Inodrog, które wykona prace za 1,45 mln złotych. To mniej niż połowa kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na inwestycję - 3,48 mln złotych.

Remont drogi jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i powiatu inowrocławskiego.