- Chodnik w Parku Solankowym jest porośnięty chwastami. Czy władze zamierzają coś z tym zrobić? W końcu to wizytówka naszego miasta - pyta internauta Marcin i na dowód pokazuje zdjęcie jednej z parkowych alejek. O komentarz poprosiliśmy urząd miasta. Poniżej odpowiedź.

- Przypominamy, że Park Solankowy utrzymywany jest ze środków otrzymywanych od kuracjuszy w ramach opłaty uzdrowiskowej. Od momentu zamknięcia sanatoriów nie mamy żadnych pieniędzy z tego tytułu. Park utrzymujemy z coraz mniejszych kwot z podatków od inowrocławian. Trzy dni temu otrzymaliśmy od rządu udziały z PIT, które są o ponad 3 miliony złotych niższe, niż w kwietniu ubiegłego roku. Za chwilę może zabraknąć nam środków na wynagrodzenia i zasiłki. To są w tej chwili priorytety. Nie otrzymaliśmy od rządu dodatkowej dotacji. Mamy pomagać przedsiębiorcom, umarzać podatki, a zarazem utrzymywać szkoły, obiekty sportowe, parki. Pojawia się pytanie: za co? Obecna sytuacja finansowo-gospodarcza wywoła negatywne skutki na jakości prac związanych z naszą infrastrukturą. Staramy się, aby były one jak najmniej dotkliwe - mówi Adriana Herrmann, rzecznik urzędu miasta.

inoonlineplus