Jak tłumaczyła Magdalena Rozumek z biura prasowego Wielkopolskiego OW NFZ, kartę EKUZ - czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, warto zabrać ze sobą jeśli wybieramy się do krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu, czy Islandii.

"Karta jest potwierdzeniem faktu, że w Polsce jesteśmy ubezpieczeni w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, czyli leczymy się w ramach NFZ. Jest honorowana w placówkach, które leczą w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego danego kraju, w sytuacjach nagłych - czyli nie służy do leczenia planowego" - podkreśliła Rozumek.

Dodała, że należy jednak pamiętać, że w każdym państwie obowiązują inne zasady refundacji usług zdrowotnych, i np. niektóre świadczenia mogą być odpłatne, albo częściowo płatne.

NFZ przypomina, by przed zagranicznym wyjazdem sprawdzić ważność karty EKUZ. Rozumek tłumaczyła, że "często zdarza się, że osoby posiadające kartę, która +wystarczy+ na najbliższy i nieco późniejszy wyjazd wnioskują o wydanie nowej, co wydłuża czas otrzymania karty - ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić - oraz generuje plastikowe odpady".

Rozumek przypomniała, że data ważności karty znajduje się w jej dolnym, prawym rogu, a termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia. Obecnie wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres 3 lat, zaś np. emerytom na 5 lat.

W kujawsko-pomorskiem chcąc otrzymać kartę, należy wypełnić wniosek o wydanie karty EKUZ, który można pobrać ze strony internetowej Funduszu lub otrzymać na miejscu w punkcie wydawania karty. Podpisany wniosek na wydanie karty można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą na adres:

  • K-P OWNFZ, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz,
  • Delegatura NFZ w Toruniu , ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń,
  • Delegatura NFZ we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek,

lub e-mailem:

  • ekuz@nfz-bydgoszcz.pl,
  • torunia@nfz-bydgoszcz.pl,
  • wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

oraz za pośrednictwem systemu ePUAP, bądź faksem: 52 325 28 68. Można oczywiście zgłosić się po kartę osobiście pod w/w adresy K-P OW NFZ.

Ferie w naszym województwie rozpoczną się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ krap/