- Akcja „Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego” realizowana jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Projekt KPUW uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich województw. Zakłada on oznaczenie miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego na 50 cmentarzach województwa – około 300 mogił. Zostanie również wykonany opis i dokumentacja fotograficzna każdego miejsca - informuje Beata Zarzycka z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W minioną sobotę na kruszwickim cmentarzu gościł wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, a także komendant wojewódzki PSP w Toruniu nadbryg. Janusz Halak, burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak i przedstawiciel ZHR hm. Piotr Grądziel.

Na tamtejszej nekropolii spoczywa czterech poległych powstańców: Jan Dąbrowski, Antoni Kuraszkiewicz, Władysław Skonieczny, Franciszek Walenczewski.

Partnerami akcji są: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Wojska Obrony Terytorialnej, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Przedsięwzięcie realizowane jest również w porozumieniu z władzami samorządowymi i proboszczami parafii.