Planowane przedsięwzięcie polega na rozbiórce istniejących obiektów, budowie nowej muszli koncertowej i budynku z pomieszczeniami do prób oraz zajęć kulturalnych, zagospodarowaniu terenu wokół budynku i wyposażeniu obiektu.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027. Całkowita wartość projektu to 5 mln 241 tys. 148 zł, w tym m.in: roboty budowlane - 4 mln 146 tys. 448 zł i wyposażenie - 969 tys. 700 zł. Wartość dofinansowania wynosi 3 mln 800 tys. 497 zł.

Wybrano już wykonawcę inwestycji. To firma Kor-Pol Invest Sp. z o.o. z Bydgoszczy, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę - 3 mln 359 tys. 896 zł.