W ramach kolejnej edycji programu, uwzględniającego głównie potrzeby terenów po dawnych PGR, powiat inowrocławski zgłosił dwa wnioski. Pierwszy z maksymalnym dofinansowaniem 2 mln zł dotyczył remontu 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Janikowa do Tupadeł (całkowity koszt 5,4 mln zł), drugi - rozbudowy drogi powiatowej Inowrocław - Gnojno - Czyste na odcinku około 3,5 kilometra (dofinansowanie 8 mln zł, koszt zadania 14,6 mln zł).

- Żaden z wniosków nie otrzymał jednak dofinansowania. Obie inwestycje wpisują się w założenia programu, gdyż tereny objęte inwestycjami to dawne tereny PGR. Ponadto powiat deklarował zdecydowanie wyższy wkład własny od konkursowego na poziomie ponad 60 i 40 procent - poinformowała nas Monika Dąbrowska, naczelnik wydziału kultury i promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

W samym powiecie dotacje otrzymało natomiast sześć gmin. Janikowo na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Głogówcu i Dębinie, Gniewkowo na ulice Ogrodową, Dreckiego, Jęczmienną i drogi w Markowie. W Tucznie w gminie Złotniki Kujawskie przebudowana zostanie Czarna Droga, w gminie Pakość drogi gminne w Dziarnowie i Węgiercach, w gminie Dąbrowa Biskupia droga z Mleczkowa do Wilkostowa. Na przebudowę dróg na terenach popegeerowskich pieniądze otrzymała też gmina Kruszwica.

Największe dofinansowanie w naszym województwie otrzymał powiat mogileński - 4,2 mln zł na modernizację dróg.