Głównym celem szkolenia były ćwiczenia dzienne pod nazwą: "Taktyka działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach placówek służby zdrowia” - akcja ratowniczo-gaśnicza symulowanego pożaru budynku Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej.

Strażacy zweryfikowali gotowość bojową sił i środków do wykonywania działań ratowniczych, poznawali specyfikę obiektów, instalacji i urządzeń, a także doskonalili swoje umiejętności dowódcze i wykonawcze. Ćwiczenia były okazję do sprawdzenia systemu zgłaszania zdarzenia do służb ratowniczych i kontroli sposobów organizacji zaopatrzenia wodnego w oparciu o dostęp do źródeł zapatrzenia wodnego na terenie placówki.