Cel inwestycji to budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Brzozę i Nową Wieś Wielką na trasie Bydgoszcz - Inowrocław. Jego długość wyniesie 6 kilometrów, a po realizacji i przejęciu ruchu pieszych i rowerzystów, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Oprócz budowy samego ciągu pieszo-rowerowego zadanie obejmuje m.in. przebudowę zjazdów, kanalizacji, budowę ścian oporowych, regulację i umocnienie skarp, budowę dwóch obiektów mostowych - informuje bydgoski oddział GDDKiA.

Podpisanie umowy oznacza formalne rozpoczęcie prac, na których przeprowadzenie wykonawca będzie miał sześć miesięcy.

sciezk1