Na niedogodności związane z poruszaniem się wskazują mieszkańcy Janowic, a także Przedbojewic. Podczas środowej konferencji prasowej w tej pierwszej miejscowości poseł Magdalena Łośko wraz z sołtysem Markiem Matyjasikiem przedstawiła odpowiedź marszałka województwa na swoją interpelację w sprawie pilnej poprawy bezpieczeństwa pieszych.

- Uczniowie korzystający z transportu do szkół, jak i również dorośli mieszkańcy Janowic dojeżdżający do pracy codziennie przemieszczają się niebezpiecznym poboczem do najbliższego przystanku komunikacji autobusowej - zwróciła uwagę posłanka. Jak podkreśliła, droga wojewódzka nr 412 jest drogą o wyjątkowo dużym natężeniu samochodów osobowych i ciężarowych.

Z odpowiedzi udzielonej przez marszałka Piotra Całbeckiego wynika, że zarówno zarządca drogi, jak i samorząd województwa podziela obawy parlamentarzystki oraz sołtysa, podkreślając konieczność poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Przedstawiono harmonogram planowanych do realizacji prac drogowych. Modernizacja drogi ma być zrealizowana w alatach 2025-2026, a powstanie m.in. ciąg pieszo-rowerowy wpisujący się w zaplanowaną ścieżkę rowerową pomiędzy Inowrocławiem a Kruszwicą.

W trakcie konferencji poseł Magdalena Łośko zwróciła również uwagę na konieczność doraźnej pomocy mieszkańcom - tak, aby jeszcze przed modernizacją drogi poprawić bezpieczeństwo pieszych. W tym właśnie celu na wniosek poseł zamontowano lustro drogowe przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 412 z drogą powiatową 2565C oraz postawiono wiatę przystankową po stronie drogi prowadzącej do Kruszwicy. Obecnie zarządca drogi analizuje możliwość udzielenia doraźnej pomocy mieszkańcom poprzez regulację i poszerzenie poboczy.