Podczas czwartkowej uroczystości obecni byli starosta inowrocławski, burmistrz Pakości, a także przedstawiciele organu prowadzącego, służb mundurowych, radnych gminy Pakość i rodziców.

- Młodzież deklarowała stać na straży godności i honoru, służyć społeczności szkolnej, strzec najważniejszych wartości humanitarnych, dochować wierności ideałom patriotyzmu. Nauka w klasach o profilu mundurowym kształtuje w uczniach ich charakter, pozwala zgłębiać tajniki służby, a także umacniać postawy patriotyczne i szacunek do munduru - mówi Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.

Uroczystość zakończyła się pokazem samoobrony i defiladą, podczas której swoje umiejętności zaprezentowali kadeci.

wsp_modul