Mikołaj Skowroński jest uczniem trzeciej klasy Szkoły Rzemiosła w Inowrocławiu. Na co dzień kształci się w zawodzie "sprzedawca" u jednego z inowrocławskich przedsiębiorców. Dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce ma możliwość odbyć praktyki w Hiszpanii w sklepie sportowym. Taka okazja była możliwa dzięki współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Inowrocławiu.

- Aktualnie uczę się języka. Biorę udział w spotkaniach, które pozwolą mi lepiej komunikować się z klientami. Lubię ten zawód. Bardzo się cieszę, że będę mógł odbyć tam praktyki - mówi Mikołaj Skowroński.

Uczeń zdradza również, że dobrze czuje się w handlu. Z chęcią swoich sił spróbuje za granicą Polski. W Hiszpanii liczy na zdobycie dodatkowych umiejętności i wiedzy.

hiszpania

Mikołaj jest aktywnym uczniem. Angażuje się w życie szkoły. Pełni m.in. funkcję w poczcie sztandarowym placówki oraz angażuje się społecznie za pośrednictwem PCK. Jest też związany sportowo z klubem Czarni Wierzchosławice.

wsp_modul