Goplania i Cuiavia świętowały w ostatnim czasie okrągłe jubileusze stulecia istnienia, klub sportowy Noteć powołano natomiast w Mątwach w 1938 roku. Wnioskodawcą nadania nazw ulic jest komisja statutowa i nazewnictwa Rady Miejskiej Inowrocławia.

Wspomniane nazwy ulic, jeśli zgodę na to wyrażą radni na najbliższej sesji, pojawią się na osiedlu w rejonie ulicy Rotmistrza Pileckiego i ul. Szybowcowej. Ulica Klubu Sportowego Goplanii ma łączyć się z ulicą Szybowcową tuż za pierwszym budynkiem szeregowym, kolejne dwie: Klubu Sportowego Noteć i Klubu Sportowego Cuiavia mają z nią sąsiadować.