Najwięcej z nich dotyczyło m.in. blokowania wyjazdu - 23 zgłoszenia, parkowania na zakazach zatrzymywania - 22 zgłoszenia, na chodnikach - 20 zgłoszeń, terenach zielonych - 21 zgłoszeń, na miejscach inwalidzkich - 13 zgłoszeń, a także przy przejściach dla pieszych, czy na skrzyżowaniach.

- Stosowane są wówczas pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia lub skontaktował się telefonicznie lub mailowo. Zakładane są również blokady na koła. Wówczas należy zadzwonić pod nr alarmowy 986 zgodnie z informacją pozostawioną za wycieraczką i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy w celu ściągnięcia blokady i wyjaśnienia sprawy wykroczenia - informują strażnicy miejscy.