Zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 m, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 m. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w tej ulicy planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.

- Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania przyznanego gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 9,5 mln zł. Przewidywana wartość inwestycji to natomiast 10 mln zł - informuje Joanna Dzikowska, podinspektor ds. turystyki i promocji gminy Kruszwica.

DSC09923