- Widzimy potrzebę budowania i rozwijania wrażliwości estetycznej, a także rozmowy o sztuce w przestrzeni szkolnej. Do każdej z wystaw będzie katalog informacyjny pt. "Przerwa na obraz". Być może prezentowane prace poruszą obszary wrażliwości estetycznej uczniów i pozwolą im na lepszą organizację w stylach i kierunkach współczesnej plastyki - mówi dyrektor szkoły Ireneusz Springer.

Galeria ma wzbudzać zainteresowanie sztuką wśród młodzieży i skłaniać ją do poszukiwania własnych form aktywności artystycznej.