Konwentowi przewodniczy starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, gości przywitała natomiast starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska. W obradach uczestniczą m.in.: marszałek województwa Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz starostowie 19 powiatów z terenu naszego województwa, prezydenci miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka, przedstawiciele wojewody kujawsko-pomorskiego.

Wśród poruszanych tematów są polityka senioralna oraz stan prac samorządu wojewódzkiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Uczestnicy konwentu zapoznają się z analizą sytuacji w województwie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz ze stanem przygotowania organów administracji oraz służb do działań w zakresie przeciwdziałania oraz ograniczenia skutków wywołanych ogniskami ASF/HPA. Jest też mowa o nocnej i świątecznej opiece medycznej.

Prelegentami są: przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Jerzy Dymek, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zastępca dyrektor departamentu planowania strategicznego i rozwoju gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Andrzej Potoczek.

Zaproszeni goście, w scenografii neorenesansowego pałacu z połowy XIX wieku, zapoznali się też z historią Powiatu i jego zabytkami, o których opowiadał dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza Marcin Woźniak.