Wśród propozycji, jakie mieszkańcy zgłaszali projektantom i przedstawicielom inwestora, czyli GDDKiA są przede wszystkim większe oddalenie trasy od miejscowości. Część strzelnian obawia się, że droga przebiegać będzie zbyt blisko ich domów, szczególnie tych nowobudowanych. Pojawiła się też kwestia objęcia obwodnicą pobliskich Jeziorek, aby wyeliminować z ruchu krajowego niebezpieczny zakręt drogi.

Jeden z mieszkańców zasugerował, że będzie sprzeciwiał się inwestycji, jeśli będzie przebiegać ona we wschodniej części miasta, w części po jego gruntach. Jego zdaniem nie warto bowiem poświęcać ziemi dobrej klasy na odcinek, który w jego ocenie nie będzie zbyt ruchliwy tj. w stronę Konina. Alternatywą miałoby być poprowadzenie drogi po południowej stronie Strzelna.

Uczestnicy spotkania nie negując potrzeby budowy obwodnicy przyznali, że liczyli na drogę dwujezdniową, jak w przypadku pobliskiej obwodnicy Inowrocławia. Ruch na obu będzie bowiem bardzo podobny.

Uwagi do planowanej inwestycji można składać do 5 października i przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub bydgoskiego oddziału GDDKiA. Faza projektowania i zdobycia odpowiednich pozwoleń potrwa kilka lat, potem przyjdzie czas na właściwe prace budowlane. Obwodnicą Strzelna powinniśmy pojechać pod koniec tej dekady.