Na zaproszenie dyrektora III LO, w uroczystym posiedzeniu rady pedagogicznej uczestniczyła starosta Wiesława Pawłowska.

- Dziękuję za wieloletnią służbę i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, szczególnie doceniając Pani fachowość, rzetelność i wkład w wychowanie wielu pokoleń młodzieży - czytamy w okolicznościowym liście, który wręczyła osobiście pani Małgorzacie starosta.

Małgorzata Nijak-Kucharska współtworzyła tradycję "Królówki", była jedną z pomysłodawczyń stworzenia dworu Królowej Jadwigi działającego przy III LO. Współorganizowała wydarzenia kulturalne o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym. Jako artysta - plastyk organizowała wystawy indywidualne i zbiorowe uczniów oraz absolwentów, które miały miejsce nie tylko w szkole, ale również w Muzeum im. Jana Kasprowicza, Teatrze Miejskim i Galerii Miejskiej. Swoją karierę zawodową zaczynała od pracy w Szkole Podstawowej w Pieraniu, jednak większą część swojego życia zawodowego związana była z Królówką.