Do dziś wykonawcy mogli składać oferty w kolejnym już przetargu ogłoszonym przez Miasto Inowrocław. Wyniki postępowania powinniśmy poznać w najbliższym czasie. Wykonawca będzie miał 30 dni na zrealizowanie prac.

Poniżej lista zadań realizowanych w tym roku przez miasto w pozostałych szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja boiska szkolnego – I etap.

  2. Szkoła Podstawowa nr 4 - II etap modernizacji chodnika oraz III etap remontu dachu.

  3. Szkoła Podstawowa nr 5 – przebudowa sali lekcyjnej i modernizacja boiska sportowego.

  4. Szkoła Podstawowa nr 6 - remont łazienki na I piętrze.

  5. Szkoła Podstawowa nr 8 - modernizacja korytarza na II piętrze.

  6. Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja okien drewnianych i wykonanie zabezpieczeń pożarowych.

  7. Szkoła Podstawowa nr 14 - usunięcie okładzin dróg elewacyjnych i częściowa wymiana drzwi.

  8. Szkoła Podstawowa Integracyjna - modernizacja sal lekcyjnych na II piętrze.