- W tym roku nasza akcja jest wyjątkowa, gdyż włączyło się do niej wiele podmiotów, którym na sercu leży ekologia i czystość jedynej rzeki w naszym regionie - informuje bosman przystani phm. Piotr Bandurski.

Dzięki dużej grupie partnerów akcji, prace porządkowe jednocześnie będą mogły odbywać się w kilku miejscach. Zorganizowane zostaną trzy punkty zbiórki: przystań kajakowo-żeglarska ZHR, osada Askaukalis w Kruszy Zamkowej oraz Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości. Będą patrole piesze, kajakowe, pontonowe, w akcji pomogą także płetwonurkowie z Włocławskiego Centrum Nurkowego Jacques.

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek, rękawiczki i worki na śmieci. Po zakończonej zbiórce odpadów, dla jej uczestników o godz. 12.00 rozpocznie się festyn w przystani. W programie gry i zabawy dla dzieci, konkursy ekologiczne, harcerska kawiarenka, eko-stoisko Straży Miejskiej z Inowrocławia, ognisko i III Harcerski Turniej Szachowy pod patronatem Starosty Inowrocławskiego. Podczas tego spotkania zaprezentują się również sekcje Akademii Rozmaitości ZHR, które działają w budynku przystani. Będzie też okazja spotkania się z drużynowymi ZHR i zapisania swoich dzieci do harcerskiej braci.

Organizatorem akcji jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ZHR Inowrocław wraz z Przystanią Kajakowo-Żeglarską ZHR Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR, a główny patronat objęło Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".