W tym roku szkolnym konkurs został ogłoszony pod hasłem: "Plaże Portugalii". Z całej Polski nadesłano 73 prezentacje. Komisja konkursowa przyznała I miejsce dla Pawła Łopacińskiego - ucznia SP nr 8 w Inowrocławiu.

Nauczycielem, który przygotował ucznia, jest Joanna Grębocka, nauczyciel informatyki. - Pracę Pawła cechuje połączenie różnych sposobów prezentowania informacji: tekstu, grafiki, dźwięku, filmu i animacji. Wykorzystana została możliwość jednoczesnego oddziaływania na różne zmysły, różnorodność sposobu prezentowania obrazu, filmu, jak i interaktywność - mówi Joanna Grębocka.