Do listy kodów PKD, które są uprawnione do składania wniosków o pomoc, dołączyło 17 nowych branż. Co ważne, rodzaj przeważającej działalności gospodarczej musiał być wpisany na dzień 31 marca 2021 roku, co jest istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych tarcz.

Maksymalna liczba dotacji, którą może dostać mikroprzedsiębiorca lub mała firma wynosi teraz 5 i jest uzależniona od kodu PKD.

Wszystkie szczegóły na temat dotacji można znaleźć tutaj.

Tarcza 9.0 wprowadza również możliwość kolejnych zwolnień z opłacania składek ZUS oraz otrzymania świadczenia postojowego - maksymalnie 5 razy. Wnioski do ZUS można składać od 4 maja, natomiast w sprawie dotacji nabór jest w trakcie i potrwa do 31 sierpnia.