Czym jest Covid?

Covid-19 należy do chorób układu oddechowego. U części osób doprowadza do czasowej utraty węchu i smaku, osłabienia, niewydolności narządowej, zaburzeń układu nerwowego a przede wszystkim do silnego uszkodzenia płuc, którego wynikiem może być śmierć. Infekcja ta stanowi szczególne zagrożenie dla osób starszych.
Pomimo, że znaczna część osób przechodzi chorobę łagodnie, wirus może spowodować szereg niebezpiecznych powikłań, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu, nawet kilka miesięcy po wyleczeniu. Oznacza to, że zagrożeniem dla ludzi jest nie tylko wystąpienie objawów choroby, ale także powstałe w jej wyniku powikłania.

Koronawirus a ubezpieczenie – co w nim sprawdzić?

Wiele osób posiada różne ubezpieczenia: turystyczne, polisy na życie, czy od poważnego zachorowania. Bez względu na ich rodzaj, jeśli w swoim zakresie posiadają wypłatę odszkodowania za utratę zdrowia i życia, zachorowanie lub pokrywają koszty leczenia i rehabilitacji, pojawia się pytanie, czy polisy te zadziałają w przypadku zachorowanie na Covid i powikłań nim wywołanych?

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukać w warunkach zawartej umowy i obowiązujących w niej wyłączeń. Co należy sprawdzić?

  • Czy zawiera ona wyłączenia odpowiedzialności w stosunku do zdarzeń, wywołanych epidemią/pandemią lub przebywaniem na terenie w którym istnieje zagrożenie epidemiczne?
  • Czy posiada zapis, mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną?
  • Czy w umowie (w OWU) podana jest lista konkretnych chorób, za które ubezpieczyciel wypłaca świadczenie?

Koronawirus a ubezpieczenie na życie

Jeśli w polisie nie znajdują się powyższe wyłączenia, zachorowanie na Covid powinno zostać potraktowane jak każda inna choroba i nie podlegać wyłączeniu z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Inaczej rzecz się ma w przypadku ciężkich zachorowań – jeśli polisę kupiliśmy przed epidemią, Covid na pewno nie jest na liście chorób, za które ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność.
Jeśli polisa nie zawiera wspomnianych wyłączeń, podstawą do wypłacenia świadczenia jest też śmierć ubezpieczonego na skutek Covid. Pieniądze będą należeć się ubezpieczonemu także wtedy, gdy z powodu infekcji wirusem znajdzie się w szpitalu. Umowa nie musi bowiem zawierać zapisu na temat Covid, aby ubezpieczonemu przysługiwały świadczenia wynikające z umowy.

Ubezpieczenie turystyczne a epidemia

Pomimo że w epidemii podróżowanie jest ograniczone, niekiedy jest koniecznie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie brały do tej pory odpowiedzialności za turystów, którzy przebywali w rejonach epidemii. Jednak światowa pandemia zmieniła ten trend a ubezpieczyciele zaczęli wymieniać ochronę przed Covid w swoich polisach.

Dość często, aby zadziałała, konieczne jest wykonanie kilku czynności – np. obowiązkowe zrobienie testu przed wyjazdem z kraju, wyjazd nie dłuższy niż określona ilość dni czy zakaz wjazdu na obszary z ogłoszonym stanem wyjątkowym.

Ubezpieczenia szkolne

Pomimo że Covid w małym stopniu zagraża dzieciom, nie oznacza to, że nie mogą one zachorować i cierpieć na silne powikłania. Większość ubezpieczeń NNW (którym objęte są dzieci), posiada na dzień dzisiejszy informacje dotyczące infekcji koronawirusem. Jeśli więc ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia dziecka to automatycznie uwzględnia zachorowanie na Covid.
Dość często, aby ubezpieczone dziecko mogło otrzymać świadczenie, infekcja koronawirusem musi zostać potwierdzona testem PCR. Zdarza się też, że w polisie obejmującej zachorowanie na Covid, obowiązuje np. 14 dniowa karencja lub ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tylko w przypadku hospitalizacji dziecka.