W konkursie udział wzięły chóry z Krakowa, Gdańska, Poznania, Warszawy, Białegostoku, Nakła nad Notecią, Płocka, Łodzi oraz Inowrocławia. Miasto, powiat i cały region kujawsko-pomorski reprezentował Inovroclaviensis Cantans pod kierunkiem artystycznym dr Izabeli Szyma-Wysockiej.

Inovroclaviensis Cantans zdobył Złoty dyplom w kategorii zespołów wokalnych, puchar Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna - specjalną nagrodę za najwyższą punktację jury oraz nagrodę specjalną dyrektora artystycznego konkursu Michała Rajewskiego dla Najlepszego Chóru z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Komisja obradowała w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Bernard Mendlik, członkowie: prof. dr hab. Andrzej Ryłko i mgr Michał Rajewski oraz sekretarz Marta Frąckiewicz.