W kamienicy przy ulicy Świętego Mikołaja kujawski poeta mieszkał przez dwa lata, gdy uczył się w Inowrocławiu. Obiekt, który groził katastrofą budowlaną, został wyburzony niedawno przez prywatnego właściciela. Pamiątkową tablicę zdemontował i zabezpieczył wcześniej administrator budynku - PGKiM. Tablica będzie przechowywana tam do czasu, kiedy pojawi się możliwość ponownego jej zamontowania na nowym obiekcie.

- Jeśli właściciele zadecydują o wybudowaniu nowej kamienicy, jej frontowa fasada będzie musiała być zrekonstruowana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, a na tablicy znajdzie się dodatkowa informacja, że nie jest to oryginalna budowla z XIX w. Na dokładne odtworzenie elewacji pozwoli sporządzona wcześniej dokumentacja inwentaryzacyjna. Nawet jeśli w przyszłości teren ten miałby zmienić właściciela, to warunki jego zabudowy pozostaną te same - informuje Anna Patyk, rzecznik Urzędu Miasta.

Władze miasta zapewniają, że dokładają wszelkich starań, by dziedzictwo kulturowe i historyczne ocalić od zapomnienia. Pamiątka po Janie Kasprowiczu wróci na swoje miejsce kiedy tylko będzie to możliwe. [MP | fot. arch. MM/SHT Bastion]