- Rozpoczęliśmy rekrutację wolontariuszy, bez których projekt by się nie odbył. Zgłaszać można się poprzez stronę www.superw.pl - mówi Marta Bailey, Liderka Szlachetnej Paczki w Inowrocławiu.

- Szlachetna Paczka wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi - czytamy na stronie projektu.

W 2017 roku pomoc w ramach Szlachetnej Paczki otrzymało ponad 20 tysięcy rodzin. Łączna wartość pomocy w paczkach to prawie 54 mln złotych. [MJ]