Związkowcy tradycyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Po południu w Teatrze Miejskim odbędzie się natomiast Akademia Barbórkowa, podczas której m.in. zostaną wręczone odznaczenia z okazji Dnia Górnika. W niedzielę w kościele w Górze odprawiona zostanie msza święta w intencji górników i ich rodzin, a za tydzień uczestnicy obchodów bawić się będą na tradycyjnej Karczmie Piwnej i Combrze Babskim. [MP]