We wrześniu opublikowaliśmy artykuł, w którym zapytaliśmy zarządców dróg w mieście, czy ich zdaniem jakość odtworzeń nawierzchni po awariach wodociągowych jest zadowalająca. Warto dodać, że tylko od początku 2017 roku do połowy września 2018 roku takich odtworzeń wykonano w mieście prawie 140. W odpowiedzi tylko ze strony Zarządu Dróg Powiatowych usłyszeliśmy, że prace, o które pytaliśmy, nie zawsze były przeprowadzane tak, jak powinny.

Po czterech miesiącach postanowiliśmy ponownie poruszyć ten temat. Wszystko za sprawą ulicy Poznańskiej. Na jej prawym pasie w kierunku centrum na odcinku od ul. Kwiatowej do wiaduktu przybyło miejsc, w których nawierzchnia była odtwarzana. Każde z nich nie tylko widać, ale również wyraźnie czuć podczas jazdy.

- Zły stan nawierzchni ul. Poznańskiej w Inowrocławiu jest konsekwencją licznych awarii wodociągowych oraz wykonaniem w poprzednim roku przez „wodociągi” robót przygotowawczych do wymiany przestarzałej sieci wodociągowej. Jednym z warunków tego remontu jest położenie nowej nakładki bitumicznej w miejscu remontowanej sieci wodociągowej wraz z jednoczesnym odtworzeniem oznakowania poziomego. Z posiadanych informacji wynika, że nastąpi to najwcześniej wiosną tego roku. Ponadto dokonywane są przeglądy roczne w ramach posiadanej 2-letniej gwarancji i wskazywane miejsca do ewentualnej poprawy, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - powiedział nam Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.