Zanim milusińscy spotkali się ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi, czekał na nich mały tor przeszkód. Po jego pokonaniu na kręcącym się kole dzieci miały za zadanie znaleźć kopertę z logo swojego przedszkola. To jeden z elementów gry miejskiej, na której rozwiązanie będą miały czas do października. [MJ]