Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej odbyło się w poniedziałek. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazała raport z ewaluacji na ręce ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz dyrektora ks. Jana Maćkowiaka i wicedyrektor Magdaleny Szewczykowskiej.We wszystkich badanych aspektach szkoła otrzymała wyniki A, czyli bardzo dobre. Ewaluatorzy szczególnie wysoko ocenili warunki, jakie szkoła stwarza każdemu uczniowi, aby czuł się w niej przyjaźnie i bezpiecznie.

Uroczystość uświetnił przygotowany przez nauczycieli i uczniów program artystyczny. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i talenty zdobyte na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Można było obejrzeć "Czerwonego Kapturka" w wersji angielskiej, zobaczyć pokaz tańca oraz posłuchać zespołów wokalno-instrumentalnych. [IO, fot. KSP]