wp

To pierwszy ważny krok to powstania wspomnianych tras. Wyłonieni w przetargach projektanci wytyczą możliwe przebiegi obwodnic, opracują dokumentację, która w efekcie pozwoli ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców.

W naszym regionie najistotniejszą inwestycją będzie obwodnica Strzelna, przez które przebiegają aż trzy drogi krajowe: 15, 25 i 62. Nowa trasa ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych, a jej szacunkowa długość wyniesie 8,5 km.

Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej wpisuje się w kompleksową przebudowę całego ciągu drogi krajowej nr 25. Jej szacunkowa długość to 4 km, a w związku z planowanym podniesieniem prędkości na linii kolejowej Inowrocław - Bydgoszcz spodziewać się należy "obejścia" wsi od strony zachodniej przez nowy wiadukt.

Najdłuższa, bo 9-kilometrowa będzie obwodnica Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej 62, którą inowrocławianie jeżdżą np. w stronę Łodzi i Warszawy. Poprawi też warunki i bezpieczeństwo przejazdu w związku ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości.

W kolejce są jeszcze pozostałe obwodnice z listy stu tras do wybudowania, w tym oczekiwana przez wielu mieszkańców droga wyprowadzająca ruch z Kruszwicy.

Inwestycje planowane są w systemie "Projektuj i buduj", a okres przygotowawczy obejmuje lata 2021-2024. Jak informuje GDDKiA, planowana realizacja budowy inwestycji to lata 2025-2029. Mają one być realizowane z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmują przebudowę urządzeń towarzyszących.