Wykonawcami koncertu będą zespoły rytmiczne, wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry i szkolna orkiestra symfoniczna, a jego organizację zaangażowana jest niemal cała społeczność inowrocławskiej szkoły muzycznej.

W tym roku dochód z koncertu, czyli ze sprzedaży cegiełek oraz licytacji ofiarowanych na ten cel przedmiotów, przeznaczony zostanie na poratowanie zdrowia Maryli Juraszek, zasłużonego pedagoga szkoły. Początek konertu 18 grudnia o godz. 17.00. Cegiełki - wejściówki są do nabycia w Państwowej Szkole Muzycznej.